GIẢM LAG GAME, WEB…..TRUNG QUỐC GAME CHINA VIỆT HÓA

Đăng vào lúc: 09-11-2022 03:03 ADMIN

1. APP THU PHÍ:

GIỚI THIỆU:

Bạn đang chơi game Trung Quốc trên điện thoại, máy tính nhưng rất LAG? Tải ngay APP sau đây:

LINK

 

APP miễn phí thử nghiệm 6 tiếng, có thể dùng nhiều sdt VN để đăng ký, mỗi sdt được thử nghiệm 6 tiếng.

NẠP:

1.Gói SVIP: Tốc độ Max 100 Mb/s 


Gói SVIP phù hợp Doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng cao

 

2. Gói VIP: Tốc độ Max 12 Mb/s 


Gói VIP phù hợp cá nhân có nhu cầu sử dụng mức trung bình

 

Các gói nạp đều có chia theo: Tuần,1 Tháng, 3 tháng, 6 tháng…

Liên hệ adm nạp để được hỗ trợ tốt nhất về giá.

 

2. APP MIỄN PHÍ:

+ IOS (ưu tiên) + ANDROID: LINK

+ ANDORID: MalusHola VPN, Free Secure VPN