Phần mềm fake ip china giúp chơi game không lag và fix lỗi update pokemon

Đăng vào lúc: 31-10-2022 06:32 ADMIN

Game  POCKET INCOMING v14 

có gặp lỗi update dữ liệu khi vào game đối với một số may android 

để khắc phục tình tràng này anh em chỉ cần sử dụng phần mềm fake ip china 

cài đặt và bật phần mềm lên mở vpn 

vào game lại là có thể update 

tương tự đối với 1 vài game cũng có thể sử dụng để giảm bớt lag