LƯU Ý : lên gửi test số lượng 1 vào game trước khi gửi số lớn tránh lỗi tài khoản !
Có thể lag do quá tải, thông báo đến fanpage ,hoặc có thể đợi trong 1-2h admin sẽ giải quyết
  • Thông Báo:  ĐÓNG GAME 

FIX UPDATE BẰNG CÁCH DÙNG PHẦN MỀM FAKE IP CHINA 
-tải phần mềm fake ip china: TẢI FAKE IP

- mở phần mềm bật lên vào lại game là update bình thường

NHẬP UID  NHƯ HÌNH ĐỂ SỬ DỤNG TOOL 


ẢNH GAME :