• game lỗi sập server mất dữ liệu cũ , hỗ trợ cho người mua tool đổi acc tool mới 
  • anh em dùng tool full lưu ý .
  • tool full sẽ không hạn chế số lượng gửi vào game
  • nhưng hãy test gửi vào với số lượng là 1
  • và xem item đó lên gửi số lượng bao nhiêu là đủ hết thì gửi tiếp
  • không spam gửi số lượng lớn gây lỗi tài khoản và ảnh hưởng lag cả server !
  • ĐỔI TÀI KHOẢN TOOL MỚI (VÀ CHỈ ĐỔI DUY NHẤT 1 LẦN KHI GẶP LỖI)
  • Sau khi hết lần đổi admin sẽ không hỗ trợ thêm phần này ! 
  • Vào Đây Để Tự Thay Đổi TOOL KHI LỖI