LƯU Ý : lên gửi test số lượng 1 vào game trước khi gửi số lớn tránh lỗi tài khoản !
Có thể lag do quá tải, thông báo đến fanpage ,hoặc có thể đợi trong 1-2h admin sẽ giải quyết

GAME CHƠI TRỰC TIẾP TRÊN TRÌNH DUYỆT KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT