LƯU Ý : lên gửi test số lượng 1 vào game trước khi gửi số lớn tránh lỗi tài khoản !
Có thể lag do quá tải, thông báo đến fanpage ,hoặc có thể đợi trong 1-2h admin sẽ giải quyết

Update apk: 9/3/23

Update Server Phiên Bản 2023
Phiên bản này là một phiên bản được chỉnh sửa dựa trên phiên bản CTXĐ Lam-Kim.
Cập nhật thiết kế giao diện UI tổng thể, gần giống với phiên bản chính thức.
1.Thêm tướng mới:
-Quan Yên, Trương Dực Đức, Đổng Trọng Hoàng, Tả Tiên Nhân
<2.Thêm phương tiện chiến đấu mới:
-Long Chiến Dị Hình
5.Đặc trưng của máy chủ này:
-Giải phóng giới hạn khóa toàn bộ quân đội khi tướng thăng quan
-Giải phóng giới hạn khóa toàn bộ quân đội khi trang bị tướng được tinh luyện
-Giải phóng giới hạn khóa toàn bộ quân đội khi tướng có hạ tướng
-Hủy yêu cầu phải vượt qua phòng thí nghiệm kỹ thuật, giảm thiểu thời gian chơi của người chơi
-Chỉnh sửa một số kỹ năng của các tướng, chi tiết trải nghiệm trong trò chơi
-Tướng vàng có thể phá cấp đến 100, tướng hồng có thể phá cấp đến 100, tướng xanh có thể phá cấp đến 199+
-Nâng cao giới hạn thăng quan lên 100 cấp, nâng cao giới hạn tinh luyện trang bị lên 2000 cấp
-Nâng cao giới hạn cấp độ lên 2000 cấp.

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản 

-----------

#congthanhxungdetoolgm