LƯU Ý : lên gửi test số lượng 1 vào game trước khi gửi số lớn tránh lỗi tài khoản !
Có thể lag do quá tải, thông báo đến fanpage ,hoặc có thể đợi trong 1-2h admin sẽ giải quyết

XÓA TÚI 

  • sử dụng GM bằng: Tên nhân vật game
  • Chú ý: Không spam tool
  • Tải UPDATE xong thoát ra vào game lại 
  • Server đôi lúc bị quá tải sẽ lỗi kết nối (đợi admin khởi động lại máy chủ)
  • TÌNH THIÊN HẠ MOBILE TOOLGM

→ Fanpage: https://www.facebook.com/vnagame.net → Website: https://vnagame.net/ → Liên hệ: zalo: 0866767825

tags: #vnagame #vnagamekotool #gamelau #gametool #toolgm #tinhthienhatool